sábado, 24 de enero de 2009

:: K-1 World Max (02 febrero 2008) ::


  

Fecha: 02 de febrero de 2008
Lugar: Nippon Budokan, Tokyo, Japon

Torneo:
Yuya Yamamoto vs Andy Ologun
Keiji Ozaki vs Yasuhiro Kido
TATSUJI vs Hiroyuki Maeda
HAYATO vs Ryuji
SEMIFINAL 1
SEMIFINAL 2
FINAL

Superfights:
Artur Kyshenko vs Shingo Garyu
Buakaw Por. Pramuk vs Yoshihiro Sato

HIROYA vs Robby Hageman

Descargar:
parte 1
parte 2
parte 3
parte 4
parte 5
parte 6
parte 7
parte 8
parte 9
parte 10
parte 11
parte 120 comentarios:

Publicar un comentario